Thừa Thiên Huế: Thuyền ca Huế trên sông Hương phải đăng ký sàn diễn

http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2010/1/214547/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *