Xử phạt 4 tàu không số tấn công tàu cá của ngư dân Huế

http://dantri.com.vn/c20/s170-371774/xu-phat-4-tau-khong-so-tan-cong-tau-ca-cua-ngu-dan-hue.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *