Hình ảnh Tiệc Tất Niên Hội Nhớ Huế ngày 16 tháng 1, 2010 tại thành phố Montréal (Canada)

http://picasaweb.google.com/hoinhohue2010/Hoinhohue2010#rnrnnnrnrn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *