Nữ Đại tá Quân Y Không Quân Hoa Kỳ Gốc Việt – MYLENE TRẦN HUỲNH

Nữ bác sÄ© gốc Việt được Không Quân Hoa Kỳ vinh thăng Ðại TárnrnXin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH… rnrnrnTrung Tá Bác SÄ© Không Quân Mylene Trần Huỳnh, 44 tuổi, Director of International Health Specialist Program,rnvừa được vinh thăng Đại Tá (full Colonel), trong má»™t buổi lể vào cuối tuần qua. rnrnĐ/T Mylene Trần Huỳnh (Trần Thị PhÆ°Æ¡ng Đài ) là con cuả má»™t Cá»±u Bác SÄ© Quân Y SÆ° Đoàn Nhảy Dù QLVNCH, Trần Đoàn… hiện cÆ° ngụ tại Bắc Virginia.rnrnrn** Người mặc quân phục trắng là Captain Trịnh HÆ°ng cuả Public Health Service bạn học cuả Đ/T Mylene Trần Huỳnh ( không phải em )rnrn** Ngoài ra còn má»™t vị Đại Tá Quân Y Lục Quân Hoa Kỳ tên NGUYỄN…rnrnrnChân thành Cám Æ¡n Ông Lê Minh PhÆ°á»›c, Texas, đã chuyển bá»™ sÆ°u tập hình này..rnrnXin mời Quý Vị theo dỏi những hình ảnh và Slide show dÆ°á»›i đây:rnrn** Xem từng hình má»™t:rnrnhttp://picasaweb.google.com/gigitonnu/ColonelMyleneHuynh?authkey=Gv1sRgCL6bt73irae5-wE& ;feat=email#rnrn** Xem slide show:rnrnhttp://picasaweb.google.com/gigitonnu/ColonelMyleneHuynh?authkey=Gv1sRgCL6bt73irae5-wE& ;feat=email#slideshow/5471985015340659346rnrnrnHảnh diện, chúc mừng…rnrnrnrnBMHrnWashington, D.CrnrnThÆ°a Quý Vị, Quý NT và CH….rnrnVì LINK bá»™ hình ảnh ( gồm 174 hình ) cuả buổi lể vinh thăng Đại tá cho Trung Tá Mylene Trần Huỳnh ( Trần Thị PhÆ°Æ¡ng Đài ),rnkhông còn được công bố.rnrnChúng tôi xin gởi đến Quý Vị má»™t số hình ảnh buổi lá»… này do má»™t người thân cuả gia đình Đại Tá Mylene Trần Huỳnh, Bà Trần L. Hồng chuyển đến.rnrnCùng vá»›i tiểu sá»­ và bài Chúc mừng ngắn cuả Trung TÆ°á»›ng Lữ Lan.rnrnXin mời Quý Vị theo dỏi…rnrnBMHrnWashington, D.CrnrnrnĐại Tá Mylene Trần Huỳnh

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!