THÔNG CÁO Tìm cháu nội gái của ông bà Hòang Hữu Tín / Tôn-nữ Hạnh-Nhân

From : TRINH NGUYENMAU rn rnTo : Trinh Nguyen-mau rn rnSubject : Fwd: Need your help!!!rn rnDate : Fri, Jun 25, 2010 11:03 PMrn rnAttachment(s) : 1 file(s)/document(s) | Total File Size: 869Krn rn rnrn rnrn rn rnXin chuyển và nhờ chuyển tin : cháu ná»™i gái của ông bà Hòang Hữu Tín / Tôn-nữ Hạnh-Nhân vắng mặt gần má»™t tuần nay.rnXin để ý giúp và cầu-nguyện cho cháu bình yên trở về nhà.rnNMTrinhrnmong nhận được tin cập nhật từ gia-đình, từ cháu NNguyện.rnrn—– Forwarded Message —-rnFrom: nhunguyen hornTo: rnSent: Fri, June 25, 2010 10:02:04 AMrnSubject: Need your help!!!rnrnDear friends and relatives,rnTrammy Hoang (Tini) is my niece. She and her friend have been missing since last Saturday. Here is the flyer, if you could help by forward this to your friends, that would be greatly appreciated.rnThank you for you help.rnNhu-Nguyen Ho

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!