Thừa Thiên – Huế: MÆ°a lá»›n, gió mạnh làm 4 người bị thÆ°Æ¡ng

http://nld.com.vn/20100627010026559P0C1002/thua-thien-hue-mua-lon-gio-manh-lam-4-nguoi-bi-thuong.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *