Thừa Thiên- Huế: Mưa bão sát nách, ngư dân bơ phờ tìm bến đậu

http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-VN/61/158/48/48/48/58938/Default.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *