Huế phấn đấu đón 3 triệu khách mỗi năm vào 2015

http://www.vietnamplus.vn/Home/Hue-phan-dau-don-3-trieu-khach-moi-nam-vao-2015/20109/59989.vnplus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *