Lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đang lên

http://vovnews.vn/Home/Lu-tren-cac-song-tu-Ha-Tinh-den-Thua-Thien-Hue-dang-len/201010/156519.vov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *