Tỉnh Thừa Thiên – Huế giúp 3 tỉnh bị lÅ© nặng 800 triệu đồng

http://dantri.com.vn/c167/s167-428768/tinh-thua-thien-hue-giup-3-tinh-bi-lu-nang-800-trieu-dong.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *