Thừa Thiên – Huế: Sinh viên hiến 200 Ä‘Æ¡n vị máu cứu giúp bệnh nhân nghèo

http://ca.cand.com.vn/vi-VN/thoisuxahoi/tintucsukien/2010/11/171156.cand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *