Hội áo dài Huế tặng quà cho 75 gia đình nghèo dịp Tết

http://dantri.com.vn/c167/s167-453439/hoi-ao-dai-hue-tang-qua-cho-75-gia-dinh-ngheo-dip-tet.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *