Nhớ Huế 2011 Mùa Hoa Anh Đào

Huế và Mùa Hoa Anh Ðào 2011rnrnDo CHS Ðồng Khánh – Quốc Học – vùng Hoa Thịnh ÐốnrnrnTổ ChứcrnrnChủ Nhật 3 tháng 4 năm 2011, từ 12:00 PM đến 5:00 PMrnrnTại Nhà Hàng Fairview Park Marriottrnrn3111 Fairview Park Drive, Falls Church, VA 22042rnrnPhone: 703-849-9400rnrnChÆ°Æ¡ng trình gồm có: hàn huyên, Văn Nghệ, và CÆ¡m TrÆ°arnrnvá»›i ca sÄ© Ngọc Hạ, các ca sÄ© Cố Ðô Huế và thân hữu rnrnrnhttp://www.aihuuquochocdongkhanh.com/Nho-Hue-2011.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *