Đóng cửa sân bay Huế, hành khách đi xe bus ra Đà Nẵng

http://tintuc.timnhanh.com/kinh-te/thi-truong/20110512/35AB7616/Dong-cua-san-bay-Hue-hanh-khach-di-xe-bus-ra-Da-Nng.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *