TT-Huế: Phát hiện xác tàu đắm ‘bí ẩn’ trên biển

http://vtc.vn/2-287832/xa-hoi/tt-hue-phat-hien-xac-tau-dam-bi-an-tren-bien.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *