Thừa Thiên – Huế: Rà tìm bom mìn kiếm sống, đánh Ä‘u vá»›i “thần chết”

http://ca.cand.com.vn/vi-VN/bandocvaCAND/DTtheoyeucau/2011/7/181027.cand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *