Thông Báo số 7 Đại Hội Nhớ Huế Hải Ngoại 2012

I. Ban Tổ Chức Đại Hội Nhớ Huế Hải Ngoại 2012 trân trọng thông báo:rnrnVì có quá đông bà con và quan khách tham dự ĐHNHHN 2012 nên xin quý vị đồng hương và thân hữu vui lòng tuân theo những điều lệ sau đây của BTC:rnrn1. BTC không bán vé tại cửa.rnrn2. Muốn vào phòng hội phải có vé và bảng tên mà BTC đã gởi cho quý vị.rnrnQúy vị có thể đổi tên nhưng phải điện thoại trước cho BTC . Để hướng dẫn cách đổi bảng tên xin phone cho số (714)-420-4568rnrn3. Khi vào phòng hội phải ngồi đúng bàn của mình , không được tự ý đổi bảng số trên mỗi bàn.rnrnII. Giờ mở cửa Đại Hội.rnrn1.Tiệc Tiền Hội Ngộ. Thứ Ba 22 tháng 5,2012.rnrnSeafood World Restaurant.rnrnGiờ mở cửa : 6pmrnrnNhận bao plastic đựng bản tên, (name badge holder), giải quyết những trường hợp mất vé, hay mất bảng tên,đổi bảng tênrnrnĂn tối Buffet $25/người. Nghe nhạc sống và có thể khiêu vũ. Có thể đi từng người hay từng nhóm bạn.rnrnPhone để giữ bàn: 714-775-8828.rnrn2.Tiệc Hội Ngộ.Thứ Tư 23 tháng 5,2012rnrnSeafood World Restaurantrnrn5 giờ, nhà hàng mở cửa.rnrn6 giờ khai mạc Da tiec.rnrn11pm: Bế mạcrnrn3. Tiệc Đại Hội:Thứ Năm 24 tháng 5,2012rnrnAnaheim Marriott Hotelrnrn4 giờ chiều phòng triên lãm và phòng khách mở cửa . Nên đến sớm vì có nhiều cảnh đẹp để chụp hình lưu niệm.rnrn5 giờ 00. Cửa Thuợng Tứ và Cửa Đông Ba mở để đón thượng khách.rnrn6pm. Chương trình bắt đầurnrn10pm. Giải lao 15 phútrnrn11:45. Lời cảm tạ của BTC.rnrnChấm dứt chương trình.rnrnIII. An Ninh của Đại Hội.rnrnBTC có thuê nhiều Security Guards ngòai Security cua Hotel để giữ an ninh cho quý vi quan khách. Nếu qúy vị tham dự viên nào có ý la ó hoặc phá rối trật tự, Security có quyền mời các người liên hệ ra khỏi phòng tiệc dù quý vị đã mua vérnrnIV. Mua Video để làm Kỷ Niệm.rnrnĐâylà một dịp gặp gở đông đủ hiếm có nên BTC đã dự trù thuê người quây phim làm sao cho có sự hiện diện của quý vị trong hai buổi tiệc Hội Ngộ và Đại Hội để làm kỷ niệm.rnrnMỗi cuốn giá $15 (tính luôn cước phí) . Muốn có 1 hay 2 Video xin gởi chi phiếu về địa chỉ cua BTC: 15351 Brookhurst St 101,Westminster CA 92683rnrnMemo: mua Video DHNHHNrnrnV. Tập Tài Chi mỗi buổi sáng trên tàu.rnrnĐối với quý vị đã ghi tên đi Cruise, mỗi buổi sáng BTC có tổ chức các lớp tập Tài chi. Muốn tham dự , xin ghi tên trước, cũng tại địa chỉ của BTC.rnrnTên Họ : Ghi tên Tập Tài Chi.rnrn15351 Brookhurst St 101,Westminster CA 92683rnrnPhụ trách: Lê Hiếu Nghĩa (714)725-4178rnrnĐiện thoại liên lạc trong thời gian Đại Hội.rnrnEmergency: Please call 911rnrnDr Võ Đình Hữu: các trường hợp đau nhẹ khi cần thiếtrnrnHoàng Lộc: 7714 -420-4568 về mất vé, thay đổi bảng tênrnrnThẫm : 714 468-6893 : An NinhrnrnThao: 714-717-6856 : Van NghernrnThạnh: 714-309-1479: Di chuyenrnrnHóa:714-375-5643: vấn đề tổng quát.rnrnCruise: 714-771-1288

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!