Thông Báo: Hội Thân Hữu Cố Đô Huế Picnic 2012

ThÆ°a Quý Bà Con Thân Hữu :rnrn(first thing first)rnHẹn gặp nhau hí ! Rain or Shine !rn10 giờ sáng Thứ Bảy 14 tháng 7 năm 2012.rnMason District Park 6621 Columbia Pike, Annandale, VA 22003rnĐây là dịp “má»™t năm má»™t thuở” ông bà cha mẹ con cháu gặp nhau vui đùa.rnMấy anh chị chắc sẽ có trò chÆ¡i cho các em nhỏ.rnNgười lá»›n chắc có nhiều chuyện vui buồn năm tháng vá»›i nhau.rnNgười cao-niên, sống đời hải-hồ, hÆ°á»›ng về kinh-đô, ngày xÆ°a thất-thủ.rnnnrnnnView Larger MaprnnnrnCo Do Hue Picnic 2011

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!