Thừa Thiên – Huế: Dân vận khéo người dân đồng thuận hiến đất mở đường

http://vov.vn/Home/Thua-Thien–Hue-Dan-van-kheo-nguoi-dan-dong-thuan-hien-dat-mo-duong/20128/220737.vov

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!