Đức Cha Lê Văn Hồng, Tân Tổng Giám Mục Giáo Phận Huế

Thứ bảy, 18 Tháng 8, 2012 rn rnVATICAN. Ngày 18-8-2012, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã nhận Ä‘Æ¡n từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Cha Stephanô Nguyá»…n NhÆ° Thể, TGM chính tòa giáo phận Huế, và bổ nhiệm Đức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng lên kế nhiệm.rnĐức TGM Nguyá»…n NhÆ° Thể, năm nay 77 tuổi, sinh ngày 1-12-1935 tại Giáo Xứ Cây Da, tỉnh Quảng Trị, thụ phong Linh Mục cách đây 50 năm (6-1-1962) và làm Giáo SÆ° Tiểu Chủng Viện Hoan Thiện trÆ°á»›c khi làm Giám đốc Tiểu chủng viện Huế (1972-1975). Tháng 5 năm 1975, ngài được bổ nhiệm làm TGM Phó của Giáo Phận Huế vá»›i quyền kế vị, dÆ°á»›i thời Đức TGM Nguyá»…n Kim Điền. Khẩu hiệu GM của ngài là ”Pro Mundi vita” (để cho trần gian được sống, Ga 10,10). Năm 1983, ngài đệ Ä‘Æ¡n từ chức và được Tòa Thánh chấp nhận. 15 năm sau đó, tức là ngày 9-3 năm 1998, ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm TGM chính tòa của giáo phận Huế.rnĐức tân TGM Lê Văn Hồng, năm nay 72 tuổi, sinh ngày 30-6 năm 1940 tại Trí BÆ°u, Quảng Trị, thụ phong LM năm 1969 và làm Giáo SÆ° Tiểu chủng viện Hoan Thiện, và về sau, ngài làm Quản xứ Truồi từ năm 1975 đến năm 1999 là năm ngài được cá»­ Ä‘i du học tại Pháp trong 3 năm trời. Trở về nÆ°á»›c năm 2002, Cha Lê Văn Hồng Quản Xứ Phú Hậu cho đến khi được bổ nhiệm làm GM hiệu tòa Dadiaufala, Phụ Tá của Tổng Giáo Phận Huế ngày 19 tháng 2 năm 2005. Ngài chọn khẩu hiệu GM là ”Sicut qui ministrat” (NhÆ° má»™t người phục vụ, Lc 22,27).rnG. Trần Đức Anh OPrn (Vatican – 18/08/2012)

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!