420 Ä‘oàn sinh ngành Oanh vÅ© tham dá»± Trại Hiếu, và 250 Huynh trưởng và Ä‘oàn sinh ngành Nữ Gia Đình Phật tá»­ tham dá»± Trại Hạnh tại Thừa thiên – Huế – Giáo há»™i

Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc TếrnCÆ¡ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo, Giáo há»™i Phật giáo Việt Nam Thống nhấtrnB.P. 60063 – 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) – Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85rnFax : Paris (331) 45 98 32 61 – E-mail : pttpgqt@gmail.comrnWeb : http://www.queme.netrn********************************************************************************************************************rn rnTHÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 28.8.2012rn420 Ä‘oàn sinh ngành Oanh vÅ© tham dá»± Trại Hiếu, và 250 Huynh trưởng và Ä‘oàn sinh ngành Nữ Gia Đình Phật tá»­ tham dá»± Trại Hạnh tại Thừa thiên – Huế – Giáo há»™i Phật giáo Việt Nam Thống nhất đồng hành cùng Dân tá»™c, bài viết của Nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấnrn rn rnPARIS, ngày 28.8.2012 (PTTPGQT) – Viện Hóa Đạo vừa chuyển đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế hai bản Cẩn trình của Huynh trưởng Lê Công Cầu, Vụ trưởng Gia Đình Phât tá»­ Vụ, tường trình về sinh hoạt của hai Trại Hiếu và Trại Hạnh của Gia Đình Phật tá»­ Việt Nam tổ chức trong Mùa Vu Lan tại Thừa thiên Huế.rn rnTrại Hiếu dành cho Ngành Oanh VÅ© quy tụ được 420 Ä‘oàn sinh về tham dá»± vá»›i sá»± dìu dắt của 80 Huynh Trưởng Ngành Oanh VÅ©. Ban Đại Diện Giáo Há»™i Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) Thừa thiên Huế đã tích cá»±c hổ trợ cho ban HÆ°á»›ng Dẫn Thừa Thiện thá»±c hiện Trại Hiếu tại Chùa Bảo Quang vào ngày 19.8.2012.rn rnTrại Hạnh vá»›i 250 Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Ngành Nữ tham dá»± cùng sá»± yểm trợ của 50 Huynh Trưởng Ngành Nam. Nhờ sá»± bảo trợ tích cá»±c của Hòa Thượng Thích NhÆ° Đạt – Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sá»± cùng Ban Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban HÆ°á»›ng Dẫn Gia Đình Phật tá»­ (GĐPT) Tỉnh Thừa Thiên đã tổ chức Trại Hạnh tại Chùa Long Quang ngày 6.8.2012.rn rnSau đây là bản tường trình chi tiết của Huynh trưởng Lê Công Cầu gá»­i trình Hòa thượng Thích Viên Định, Viện trưởng Viện Hóa Đạo và Hòa thượng Thích Thanh Quang, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh Niên GHPGVNTN :rn rnCẨN TRÃŒNHrnNGÀY HIẾU CỦA NGÀNH OANH VŨ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIẾT NAMrnrnNgày truyền thống của Ngành Oanh VÅ© ( Ngành Đồng ) thường được tổ chức đầu tháng 7 âm lịch hàng năm, mục đích là để cho các em gặp gỡ, sinh hoạt, văn nghệ nhằm giáo dục tinh thần Hiếu Hạnh của người con Phật cho những tâm hồn non trẻ để các em bÆ°á»›c vào má»™t Mùa Vu Lan tÆ°Æ¡i đẹp trong lứa tuổi thÆ¡ ngây.rnTrong tinh thần ấy, chúng con xin cẩn trình lên ChÆ° Tôn Đức hiện trạng của Ngày Hiếu Phật Lịch 2556 ( 2012 ) nhÆ° sau :rn rnI/. TÃŒNH HÃŒNH TẠI CÁC TỈNH :rn rnCÅ©ng nhÆ° ngày Hành của Ngành Nữ Gia Đình Phật Tá»­ Việt Nam vừa qua, vì hoàn cảnh chung của Giáo Há»™i và tùy thuận vào sinh hoạt của các Ban Đại Diện GHPGVNTN tại các địa phÆ°Æ¡ng, cho nên các Tỉnh không tổ chức Ngành Hiếu được. Má»™t vài ná»›i các Anh Chị Trưởng tìm các cho các em Ä‘i du ngoạn hay tổ chức các buổi cúng dường An CÆ° để dạy cho các em hồi hÆ°á»›ng công đức lên các bậc cha mẹ còn hiện tiền hoặc đã từ trần.rn rnRiêng tại Thừa Thiên Huế, Ban Đại Diện Giáo Há»™i đã tích cá»±c hổ trợ cho ban HÆ°á»›ng Dẫn Thừa Thiện thá»±c hiện Trại Hiếu tại Chùa Bảo Quang vào ngày mồng 3 tháng 7 âm lịch (19.8.2012)rn rnTrại đã quy tụ được 420 Ä‘oàn sinh về tham dá»± vá»›i sá»± dìu dắt của 80 Huynh Trưởng Ngành Oanh VÅ©.rn rnHuynh Trưỡng Nguyá»…n Đức Thủy được đề cá»­ vào chức vụ Trại Trưởng vá»›i má»™t Ban Quãn Trại hùng hậu để Ä‘iều khiển Trại.rn rnLá»… Khai Mạc lúc 8g30 phút cùng ngày dÆ°á»›i sá»± Chứng Minh của Hòa Thượng Thích ChÆ¡n Niệm, Phó Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Thừa Thiên Huế ( Ä‘Æ°Æ¡ng kim Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kiến Thiết của Viện Hóa Đạo ) cùng ChÆ° Tăng Chùa Bảo Quang và Huynh Trưởng Nguyá»…n Tất Trá»±c, Trưởng Ban HÆ°á»›ng Dẫn Thừa Thiên chủ tọa Lá»… Khai Mạc vá»›i đầy đủ các thành viên trong Ban HÆ°á»›ng Dẫn.rnrnCác em được sinh hoạt tập thể, các anh chị hÆ°á»›ng dẫn các trò chÆ¡i và đố vui để học về chủ đề Hiếu Hạnh đồng thời má»™t màn diá»…n hành và văn nghệ được các em tham gia tích cá»±c. Các Ä‘Æ¡n vị cÆ¡m trÆ°a tá»± túc trong không khí náo nhiệt của tuổi mầm măng.rnrnrại bế mạc vào lúc 16 giờ cùng ngày dÆ°á»›i sá»± chứng minh của Thượng Tọa Thích Minh Đức, Đặc Ủy Thanh Niên Ban Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Thừa Thiên Huế . Trong Lá»… Bế Mạc Thượng Tọa đã ân cần nhắc nhỡ các em phải cố gắng học hành, hòa thuận vá»›i anh chị em và bạn bè, giúp đỡ cha mẹ, đó là các em đã báo hiếu cho đấng sinh thành và ngôi Tam Bảo.rn rnThượng Tọa cùng Ban HÆ°á»›ng Dẫn Thừa Thiên đã trao phần thưởng cho các cá nhân và Ä‘Æ¡n vị xuất sắc trong các tiết mục thi Ä‘ua sinh hoạt.rn rn2/. GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VẪN LÀ MỤC TIÊU CỦA Sá»° KHỦNG BỐ :rn rnTình trạng Ngày Hiếu của Ngành Oanh VÅ© năm nay tuy được viên mãn cả tổ chức lẫn tinh thần, tuy nhiên Ä‘iều đáng ngậm ngùi là ngoài má»™t số Ä‘Æ¡n vị ở xa không có tiền thuê xe cho các em về dá»± trại, thì Ä‘iều đáng lên án là chính quyền và công an các địa phÆ°Æ¡ng đã đến từng nhà Huynh Trưởng và Đoàn Sinh của các Ä‘Æ¡n vị thuá»™c quận Tã Ngạn Ná»™i Thành nhÆ° Vạn Phú, Kim An ngăn cấm không cho tham dá»±, các Ä‘Æ¡n vị thuá»™c 3 quận HÆ°Æ¡ng Trà, Phong Điền và Quãng Điền, nhÆ° Hãi Nhuận, Thành Công, PhÆ°á»›c Nguyên, Từ Vân … đều bị ngăn cấm quyết liệt do đó hầu nhÆ° má»™t ná»­a phía Bắc của Tỉnh Thừa Thiên không có Gia Đình nào tham dá»± được.rn rnĐiều đáng lên án hÆ¡n nữa là tại xã Phú Thuận thuá»™c Huyện Phú Vang, các em Oanh VÅ© Gia Đình Phật Tá»­ An DÆ°Æ¡ng sau khi Ä‘i trại về đều bị Ban Giám Hiệu các Trường gọi lên khiển trách hăm dọa : lần sau không được tham dá»± dù ngày Trại Hiếu là ngày Chủ Nhật không ảnh hưởng gì đến việc học của các em, do đó Huynh Trưởng Nguyá»…n văn Đê. Gia Trưởng GĐPT An DÆ°Æ¡ng đã đến gặp Ban Giám Hiệu để phản đối hành Ä‘á»™ng nói trên. Đồng thời má»™t số phụ huynh của các em cÅ©ng bị mời lên Ủy Ban Xã để làm việc. Tuy nhiên Huynh Trưởng Ngô Đức Tiến, Đại Diện Ban HÆ°á»›ng Dẫn tại Huyện Phú Vang đã yêu cầu các phụ huynh không Ä‘i, vì các bác đã giao các em cho chúng tôi hÆ°á»›ng dẫn, chúng tôi chịu trách nhiêm, các em còn nhỏ dại, hù dọa các em là vô nhân đạo, chúng tôi sẽ nói vá»›i chính quyền địa phÆ°Æ¡ng.rn rnVá»›i hiện trạng nhÆ° thế, thay Mặt Ban HÆ°á»›ng Dẫn GĐPT Thừa Thiên và các Tỉnh, Thành trá»±c thuá»™c chúng con xin cẩn trình để ChÆ° Tôn Đức tri tường.rn rnCẨN TRÃŒNHrnNGÀY HẠNH CỦA NGÀNH Ná»® GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAMrn rnHằng năm ngoài những buổi lá»… chung của Phật Giáo nhÆ° Xuất Gia, Phật Đản, Vu Lan, Thành Đạo và các Ngày Vía ChÆ° Phật, ChÆ° Bồ Tát, riêng Gia Đình Phật Tá»­ có những ngày Ká»· Niệm Chuyên Ngành nhÆ° ngày DÅ©ng của Huynh Trưởng Nam, Nam Phật Tá»­ và Thiếu Nam vào dịp mồng 8 tháng 2 âm lich, Ngày Hạnh của Huynh Trưởng Nữ, Nữ Phật Tá»­ và Thiếu Nữ vào dịp 19 tháng 6 âm lịch và Ngày Hiếu của Ngành Oanh GĐPTVN vào dịp Vu Lan thắng há»™i.rn rnGia Đình Phật Tá»­ Việt Nam đã cố gắng vÆ°Æ¡n lên duy trì truyền thống của mình nhÆ°ng Quốc Nạn và Pháp Nạn Ä‘ang là mối luân hiểm luôn luôn muốn dập tắt má»™t tổ chức Giáo Dục Thanh Thiếu Nhi của Giáo Há»™i Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.rn rnDo đó chúng con xin cẩn trình 2 sá»± kiện Ä‘iển hình về Ngày Hạnh năm nay ( PL 2556) để ChÆ° Tôn Đức kính tường :rn rnI/. TÃŒNH HÃŒNH TẠI CÁC TỈNH :rn rnDo những biến Ä‘á»™ng chính trị và xã há»™i, làn sóng biểu tình Phản Đối Trung Cọng Xâm Lược Hoàng Sa, Trường Sa nói riêng và Biển Đông nói chung, đồng thời Lên Án Hành Động bắt bá»›, đánh đập, giam cầm người biểu tình của Nhà NÆ°á»›c Việt Nam đã diá»…n ra trong những ngày gần đây, cho nên các Tỉnh không thể tụ tập các em để hành lá»…, giao lÆ°u và sách tấn nhau học hỏi hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nhÆ° hằng năm được.rn rnRiêng tại Thừa Thiên Huế nhờ sá»± bảo trợ tích cá»±c của Hòa Thượng Thích NhÆ° Đạt – Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sá»± cùng Ban Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban HÆ°á»›ng Dẫn GĐPT Tỉnh Thừa Thiên đã tổ chức Trại Hạnh tại Chùa Long Quang vá»›i 250 Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Ngành Nữ tham dá»± cùng sá»± yểm trợ của 50 Huynh Trưởng Ngành Nam. Ban Tổ Chức do Huynh Trưởng Hoàng NhÆ° Đạo – Phó Trưởng Ban HÆ°á»›ng Dẫn Ngành Nam đãm trách và Huynh Trưởng Hoàng Thị Hồng Phượng – Phó Trưởng Ban HÆ°á»›ng Dẫn Ngành Nữ giữ chức vụ Trại Trưởng.rn rnCác em đã từ những Ä‘Æ¡n vị cá»±c bắc Tỉnh Thừa Thiên vượt Phá Tam Giang về họp mặt, cÅ©ng nhÆ° các em cá»±c nam Tỉnh Thừa Thiên từ Lăng Cô, NÆ°á»›c Ngọt, Cao Hai vượt đèo Phú Gia, PhÆ°á»›c Tượng đã về được đất trại.rn rnĐặc biệt nhất là SÆ° Cô Thích Nữ Đồng Tâm ( thủ quỉ của Ban HÆ°á»›ng Dẫn Trung Ương GĐPTVN ) từ Chùa Giác Minh (Đà Nẵng) đã vượt bao khó khăn về thăm trại trÆ°á»›c sá»± vui mừng và cảm Ä‘á»™ng của toàn thể trại sinh.rn rnChúng con cÅ©ng xin cẩn báo là Ngày Hạnh năm nay có Anh Lê Văn Thạnh, Đại Diện Ban HÆ°á»›ng Dẫn Trung Ương GĐPTVN tại Miền Khánh Hòa đồng thời là Trưởng Ban HÆ°á»›ng Dẫn Khánh Hòa từ Nha Trang về dá»±.rn rnPhái Đoàn Gia Đình Phật Tá»­ Quãng Trị do Anh Phùng DÆ° – Phó Trưởng Ban Ngành Nam dẫn đầu cÅ©ng đã có mặt tại Lá»… Khai Mạc.rnrn2/. GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VẪN LÀ MỤC TIÊU CỦA Sá»° KHỦNG BỐ :rn rnSố lượng tham dá»± Ngày Hạnh năm nay tại Thừa Thiên Huế sụt giảm so vá»›i các năm về trÆ°á»›c do hậu quả của đợt khủng bố nhân cuá»™c biểu tình ngày 1 tháng 7 năm 2012 vừa qua. Đặc biệt nhất là Ä‘Æ¡n vị Gia Đình Phật Tá»­ Thành Công thuá»™c xã Quãng Ngạn, Huyện Quãng Điền, Tỉnh Thừa Thiên ( bên kia phá Tam Giang). Trong ngày 18 tháng 9 âm lịch ( 05.8.2012 ) Huynh Trưởng Lê Nguyên Lá»±c ( Liên Đoàn Trưởng ) cùng tất cả Đoàn Sinh đều bị bán bá»™, công an, chính quyền đến nhà hăm dọa, cấm không được tham dá»± Ngày Hạnh nêu trên. NhÆ°ng tất cả Huynh Trưởng và Đoàn Sinh không nãn lòng nên đã thuê xe sẵn để lên đường. Sáng ngày 19.6. âm lịch ( 6.8.2012 ) các em lên xe chuẩn bị lăn bánh thì bị các lá»±c lượng công an, dân phòng, cán bá»™ chận đầu bắt trở lui.rn rnTrÆ°á»›c tình trạng trên, Ban Huynh Trưởng đã phản đối quyết liệt nhÆ°ng cuối cùng các em đã buá»™c phải xuống xe để về nhà không tham dá»± Trại được.rn rnThay Mặt Ban HÆ°á»›ng Dẫn GĐPT Thừa Thiên và các Tỉnh, Thành trá»±c thuá»™c chúng con xin cẩn trình để ChÆ° Tôn Đức tri tường.

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!