Quy định mức thu phí tại Cảng cá Thuận An tỉnh Thừa Thiên Huế

Cập nhật 04/09/2012 11:27 SArnrn rnrnNgày 31/8/2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tại Cảng cá Thuận An tỉnh Thừa Thiên Huế.rnTheo đó:rn- Mức thu phí tàu, thuyền đánh cá cập cảng có: công suất từ 6 đến 12CV là 5.000 đồng/lần vào ra cảng (không quá 12h); công suất từ 13 đến 30 CV là 10.000 đồng/lần vào ra cảng (không quá 12h); công suất từ 31 đến 90 CV là 20.000 đồng/lần vào ra cảng (không quá 12h); công suất từ 91 đến 200 CV là 30.000 đồng/lần vào ra cảng (không quá 12h); công suất lớn hơn 200 CV là 40.000 đồng/lần vào ra cảng (không quá 12h). Nếu quá thời gian quy định nhưng không ra khỏi cảng thì phải nộp phí lưu bến, bãi, cầu cảng bằng 30% mức thu phí/lượt cho mỗi 12h tiếp theo.rn- Mức thu phí đối với tàu, thuyền vận tải cập cảng: có trọng tải dưới 5 tấn là 10.000 đồng/lần vào ra cảng; trọng tải từ 5 đến 10 tấn là 20.000 đồng/lần vào ra cảng; trọng tải trên 10 tấn đến 100 tấn là 50.000 đồng/lần vào ra cảng; trọng tải trên 100 tấn là 80.000 đồng/lần vào ra cảng.rn- Mức thu phí đối với các phương tiện vận tải ra vào cảng: có trọng tải dưới 1 tấn là 5.000 đồng/lần vào ra cảng; trọng tải từ 1 đến 2,5 tấn, phương tiện dưới 12 chỗ ngồi (dùng để chuyên chở) là 10.000 đồng/lần vào ra cảng; trọng tải trên 2,5 đến 5 tấn, phương tiện trên 12 chỗ ngồi (dùng để chuyên chở) là 15.000 đồng/lần vào ra cảng; trọng tải trên 5 đến 10 tấn là 20.000 đồng/lần vào ra cảng; trọng tải trên 10 tấn là 25.000 đồng/lần vào ra cảng.rn- Mức thu phí đối với xe máy, xích lô, ba gác chở hàng là 1.000 đồng/lần vào ra cảng hoặc 15.000 đồng/tháng.rn- Mức thu phí đối với hàng hoá qua cảng là: 10.000 đồng/tấn hàng thuỷ hải sản, động vật sống; 3.000 đồng/tấn dịch vụ nước đá qua cảng và 4.000 đồng/tấn đối với hàng hoá khác.rnĐối tượng nộp phí sử dụng cảng cá là các tổ chức, cá nhân có hàng hoá, phương tiện sử dụng tại khu vực cảng cá Thuận An. Không thu phí đối với tàu thuyền vào neo, đậu để tránh lụt, bão tại cảng cá Thuận An.rnQuyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2012 và thay thế Quyết định số 3433/QĐ-UB ngày 05/10/2004 và Quyết định số 1290/2006/QĐ-UBND ngày 22/5/2006 của UBND tỉnh.rnwww.thuathienhue.gov.vn

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!