XIN GIÚP ĐỞ…Hòan cảnh hiện naycủa Trung Úy Người Nhái Hà Ngọc Hoa

Kính-gởi : Há»™i HO – Cứu trợ TPB Quân lá»±c VNCHrn Liên há»™i CCS Quân lá»±c VNCH Vùng Hoa thịnh Đốn và Phụ cận.rn Há»™i Hải quân Vùng HTD và Phụ cận.rn Há»™i Cá»±u SVSQ Trừ bị Vùng HTD và Phụ cận.rn Tổng há»™i TQLC Quân-lá»±c VNCH.rn rnKính thÆ°a Quý Niên-trưởng ,Huynh trưởng ,Chiến há»­u Vui lòng cứu xét giúp đở cho :rn rn Phế nhân Hà Ngọc Hòa Cá»±u Sỹ quan Người nhái Hải quân QL-VNCH.rn Cấp bậc cuối cùng Trung úy Số quân : 69/730 458.rn Tốt nghiệp Khóa 1/70 Trường Bá»™ binh Thủ Đứcrn Đơn vị cuối cùng : Trung tâm huấn luyện Hải quânrn Đơn vị trưởng :Hải quân Đại tá Trần văn Triết.rn rnLý do bị tàn phế : Tai nạn khi lao Ä‘á»™ng trong thời gian cải tạo bị đạn nổ trúng đầu ,bị mù 2 mắt .rnrnHoàn cảnh hiện tại :Đang sống ở vùng kinh tế má»›i tai Quận phong Ä‘iền ,Thừa thiên -Huế.rnrnĐịa chỉ : Kinh tế má»›i Thanh tân 00 Xã Phong sÆ¡n ,huyện Phong Ä‘iền Tính Thừa thiên .rnĐiện thoại : 0542216185.rnrnKính mong sá»± giúp đở của Quý Há»™i.Kính cầu chúc đến Quý vị và Gia đình Vạn sá»± An lành.rn rn Lê Tiến DÅ©ng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *