Hội Ái Hữu Giáo Phận Huế Hải Ngoại: Lễ Minh Niên Hiệp Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Chúa, Cầu An Quê Nhà

Theo nguồn tin trên mạng của báo Việt Báo rnrnhttp://vietbao.com/D_1-2_2-74_4-204632_5-15_6-1_17-22245_14-2_15-2/

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!