Phật tử Huế tổ chức hiệp kỵ và cầu siêu

Theo nguồn tin trên mạng của báo Người Việtrnrnhttp://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=162407&zoneid=3#.US971-tARwU

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!