My Blog about Hue city in Vietnam and Vietnamese

Monthly Archives: March 2013

Huynh trưởng Lê Công Cầu, Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ, tường trình sau 3 ngày bị Công an thành phố Huế thẩm vấn‏

***********************************************************************************************************************rnPhòng Thông Tin Phật Giáo Quốc TếrnCÆ¡ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo, Giáo há»™i Phật giáo Việt Nam Thống nhấtrnB.P. 60063 – 94472 Boissy Saint…