Lễ Tưởng Niệm Tết Mậu Thân 1968 Tại Huế

Kính thÆ°a Quý Bà Con Thân Hữu Cố Đô :rnTết đã hết hay lòng mình đã chết ?rnGần 6000 ngàn bà con chết trong vụ thảm-sát Mậu Thân 45 năm trÆ°á»›c.rnhttp://www.youtube.com/watch?v=8swic2ihQpYrnCó ai biết O ni ở Vỹ Dạ ?rnhttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EQeR3UCSOUYrnNhiều bà con Ä‘ang góp sức cho buổi tưởng-niệm tại Willston Center.rn(ai vào đây ?)rn6131 Willston Dr., Falls Church, VA 22044rnLúc 12 giờ trÆ°a Thứ Bảy 2 tháng 3, 2013.rnAnh Tâm luôn là cánh tay mạnh-mẽ bày biện.rnAnh Khanh lúc nào cÅ©ng nghiêm-túc trong lá»… lạc.rnCác chị Hồng, Trọng làm khéo các phần ăn cho tất cả.rnAnh Nguyá»…n Ái, sẽ chia xẻ những ngày/đêm đầy mồ hôi và nÆ°á»›c mắt này.rn** Ngày hôm sau, Chủ-Nhật nhá»› Ä‘i nhà thờ, chùa … để dâng lời cầu-nguyện cho tất cả nạn-nhân.rnTừ Bến Hải đến Cà Mâu, khi việt-cọng vi-phạm lệnh hÆ°u-chiến để đồng-bào được hưởng 3 3 ngày Tết thiêng liêng, tấn-công vào các đô-thị.

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!