Cáo Phó : Thiếu TÆ°á»›ng Huỳnh Văn Cao – ChÆ°Æ¡ng Trình Tang Lá»…

Xin kính, thân chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…rnrnCáo phó của gia quyến Thiếu TÆ°á»›ng Huỳnh Văn Cao..rnrnĐể Qúy Vị được tường, và tiện việc phân Æ°u, thăm viếng,rnvà tiển Ä‘Æ°a Thiếu TÆ°á»›ng đến nÆ¡i an nghÄ© cuối cùng…rnrnrnTrân trọng..rnrnrnrnBMHrnWashington, D.CrnrnrnrnrnrnCÁO PHÓrnrnTrong niềm tin vào Chúa GiêSu Ki-Tô Phục Sinh.rnGia đình chúng tôi trân trọng kính báo cùng thân bằng quyến thuá»™c và bạn hữu xa gần:rnChồng, Cha, Ông Ná»™i, Ông Ngoại, Ông Cố của chúng tôi là:rnrnÔNG MATTHEW HUỲNH VÄ‚N CAOrnrnCá»±u Thiếu TÆ°á»›ng & Cá»±u Thượng Nghị SÄ© VNCHrnrnSinh ngày 26 tháng 9 năm 1927 tại Phủ Cam, Huế,rnrnĐã được Chúa gọi về lúc 12:58PM, thứ Ba ngày 26 tháng 2 năm 2013rnTại Fair Oak Hospital, Virginia.rnrnHƯỞNG THƯỢNG THỌ 86 TUá»”IrnrnLinh cữu được quàn tại EVERLY FUNERAL HOMErn10565 Main Street, Fairfax, VA 22030rn703-385-1110rnrnLỄ PHÁT TANG:rnChủ Nhật , ngày 3 tháng 3, 2013 vào lúc 9:30 AMrnrnGIỜ THÄ‚M VIẾNG & CẦU NGUYỆN:rnChủ Nhật, ngày 3 tháng 3, 2013 từ 10:00- 2:00PMrnThứ Hai, ngày 4 tháng 3, 2013 từ 4:00- 7:00PMrnrnTHÁNH LỄ AN TÁNG:rnThứ Ba, ngày 5 tháng 3, 2013 – 10:30AMrnrntại Nhà Thờ Saint Timothy Catholic Churchrn13807 Poplar Tree Rd, Chantilly, VA 20151rn(703) 378-7461rn rnLỄ DI QUAN & AN TÁNG:rnrnSau Thánh Lá»…, linh cá»­u sẽ Ä‘uọc chuyển đến nÆ¡i an nghỉ cuối cùng tại nghÄ©a trang:rnGate of Heaven Cemeteryrn13801 Georgia Ave, Silver Spring, MD 20906rn(301) 871-6500rnrnTANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁOrnrn Vợ: Bà Quả Phụ Huỳnh Văn Caorn Trưởng nam: Huỳnh Thái SÆ¡n, vợ, các con và các cháu MDrn Trưởng nữ: Huỳnh Thu Hà, chồng , con và các cháu (DC)rn Thứ nam: Huỳnh Việt Tuấn, vợ và các con (MD)rn Thứ nam: Huỳnh Việt DÅ©ng và các con (VA)rn Thứ nam: Huỳnh Việt Hùng, vợ và các con (VA)rn Thứ nữ: Huỳnh Thủy Tiên và các con (VA rn Thứ nữ: Huỳnh Thu Minh (VA)rn Thứ nam: Huỳnh Hải Đức, vợ và các con (MD)rn Út nam: Huỳnh Việt Huy, vợ và con (GA)rn Cháu đích tôn: Huỳnh Thái Bảo, vợ và các con (MD)rnrnTrong lúc tang gia bối rối, nếu có Ä‘iều gì sÆ¡ xuất, xin quý khách niệm tình thứ lá»—irnrn****Xin miá»…n phúng Ä‘iếu****rn rnTang gia đồng kính bái

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *