Thân Hữu Cố Đô Huế (277)‏

Kính Quý Bà Con Thân Hữu Cố Đô :rnrnChúng ta đã có má»™t lá»… Tưởng Niệm Nạn Nhân Mậu Thân trang-nghiêm.rnThêm các há»™i-viên Cao Niên Ä‘ang sinh-họat tầng trên, số người tham-dá»± đông hÆ¡n dá»±-tính.rnNghi-thức Ä‘Æ¡n sÆ¡, nhÆ° người chết không đòi hỏi.rnNhÆ°ng lòng thành thấu tận tổ-tiên.rnThá»±c-phẩm ê hề, không thiếu hụt nhÆ° ngày này 45 năm trÆ°á»›c -cám Æ¡n các chị.rnChị Trần thị Xuân, nhiều người đã xem trên Youtube, kể lại “cái đêm hôm ấy”, ná»—i kinh-hòang và căm-phẫn còn đậm nét.rnAnh Tăng Quốc Ái nghẹn-ngào nhắc lại những mất mát trong gia-đình mình.rnChiến-sÄ© Trinh-sát Nguyá»…n Ái luôn nhỏ nhẹ chân tình.rnVá»›i lòng thÆ°Æ¡ng xót chung, cầu-nguyện cho mọi tá»­-sÄ©, đều là nạn-nhân của má»™t đám người mang lòng thú.rnNhiều quan-khách không gốc Huế, ngạc-nhiên trÆ°á»›c sá»±-kiện Ä‘au buồn mà dân Huế đã thật sá»± gánh chịu.rnXin cám Æ¡n chia xẻ hợp-lý của bác PhÆ°á»›c nhà ta :rnKhác biệt giữa tưởng-niệm thất-thủ kinh-đô và Mậu thân là ở chá»— nào?rn- má»™t bên là thá»±c-dân Pháp. Pháp bây giờ đã hết rồi, lịch-sá»­ đã sang trang.rn- má»™t bên là CS, vẫn còn đó, vẫn còn thống-trị vá»›i nhiều mÆ°u mô ác nghiệt trên đất nÆ°á»›c VN. Do đó,rntưởng-niệm Mậu Thân mang tính thời-sá»± và chiến-lược, quan-trọng hÆ¡n ngàn lần so vá»›i Thất Thủ Kinh Đô.

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!