Ðồng hương và thân hữu Thừa Thiên-Huế Bắc California tưởng niệm nạn nhân Mậu Thân

Theo nguồn tin trên mạng của báo Người Việtrnrnrnhttp://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=163031&zoneid=3#.UUYxGltARwU

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!