Gặp gỡ “Mệ” Bảo Ân, con trai út của Cựu Hoàng Bảo Ðại

Theo nguồn tin trên mạng của báo Người Việtrnrnhttp://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=163296&zoneid=1#.UWEGRKtASXM

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!