Đêm Dạ Tiệc Thường Niên Hội Nhớ Huế Montreal

III. Thái Hoàng & Thanh Hằng & Huếrnrn rnrn09/21/2013 @6:00pm – Há»™i Nhá»› Huế trong đêm dạ tiệc thường niênrnrnHỘI NHỚ HUẾrnrn rnrnASSOCIATION DES NOSTALGIQUES DE HUErnrn12417 La Gauchetière, Montréal, QC H1B 2L6rnrnWebsite : http://www.hoinhohue.comrnrn rnrnTrân trọng kính mời quý Há»™i Đoàn, quý đồng hÆ°Æ¡ng, quý há»™i viên đến chung vui vá»›irnrnHá»™i Nhá»› Huế trong đêm dạ tiệc thường niên được tổ chức tại :rnrnChÆ°Æ¡ng trình văn nghệ & dạ vÅ© vá»›i sá»± góp mặt của các giọng ca thân hữu và :rnrn rnrn rnrnBan nhạc: THE MEMORIESrnrn rnrnĐặc biệt : Fashion Show do các sinh viên Montréal trình diá»…nrnrnQuý vị được tặng vé xổ sô.rnrnLiên lạc mua vé tại :rnrn- Ông Nguyá»…n Văn Khoa, Thủ quỹ : 514-376-6991, cell : 514-476-8172rnrn- Ông Nguyá»…n Tấn Khôi, Tổng thÆ° ký : 514-575-5668rnrn- Bà Phạm Thị Huyền, Phó CT Ngoại Vụ: 514-381-9395rnrn- Cô Phó Thái Ngọc Trâm, Phó CT Ná»™i Vụ : 514-219-2993rnrn- Bà Tôn Nữ Quỳnh Loan, Há»™i trưởng : 514-645-8202rnrnVIP : 75:00$ ( số bàn rất giá»›i hạn ) Thượng hạng : 65:00$ ( quanh sàn 2 ) Đồng hạng : 50.00$ ( bốc thăm )rnrnHá»™i viên : giảm 5$rnrnNhà hàng RUBY ROUGErnrn1008 Clark, Montréal ( khu Phố Tàu )rnrnVào lúc 18:00 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2013rnrn rnrnTRIỆU MINH( Trung Tâm Vân SÆ¡n )rnrnLÂM BÃŒNH ( Connecticut )rnrnTHÁI HOÀNG – THANH HẰNG( New York )rnrn rnrn rnrnTriệu MinhrnrnThái Hoàng & Thanh HằngrnrnLâm Bình

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!