Cáo Phó Niên trưởng Chuẩn Tướng Phan Hòa Hiệp

Theo nguồn tin của BMHrnXin kính chuyển đến Qúy Vị, Quý NT và CH….rnrnĐể tường..rnrnVà tiện việc phân Æ°u, thăm viếng và tiển Ä‘Æ°a NT Phan Hòa Hiệprnđến nÆ¡i an nghÄ© cuối cùng…rnrnTrân trọng..rnrnrnrnBMHrnWashington, D.C rnrnnnrn

Cao Pho Pham Hoa Hiep
Cao Pho Pham Hoa Hiep
rn

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!