Cáo Phó Tôn Thất Hoàng

ThÆ°a Quý Vị, Quý NT và CH…rnrnNT Trung Tá Tôn Thất Hoàng, má»™t SÄ© Quan Thiết Giáp Binh vừa mệnh chung tại Falls Church, Virginia,sau má»™t thời gian lâm trọng bịnh.rnrnLà má»™t vị sÄ© quan tác chiến anh hùng, của những tháng ngày chiến đấu bảo vệ quê hÆ°Æ¡ng, là má»™t đàn anh hiền lành, thân mật vá»›i mọi người trong những tháng ngày lÆ°u vong nÆ¡i quê người, tôi đã được may mắn biết Ông trong thời gian qua, và má»›i dùng cÆ¡m vá»›i Ông cách đây không lâu…rnrnNay xót xa được biết Ông đã vÄ©nh viá»…n ra Ä‘i trong cô Ä‘Æ¡n, không vợ, không con Ä‘Æ°a tiển, chỉ có người cháu gái,và các đồng Ä‘á»™i, đồng môn Khóa 14 Võ Bị giúp, để lo tang lá»……rnrnTheo nhÆ° Æ°á»›c nguyện, Ông chỉ muốn tang lá»… Ä‘Æ¡n giản, thế nên không phủ kỳ, và sau phần cầu nguyện theo nghi thức tôn giáo, dành ít giờ thăm viếng, linh cữu sẽ được hỏa thiêu……rnrnTôi chuyển tin này đến Qúy vị, Qúy NT và CH để tường,rnvà xin mời Quý Vị dành ít thì giờ đến thăm viếng,rnvà tiển Ä‘Æ°a má»™t Chiến SÄ© QLVNCH đến nÆ¡i an nghÄ© cuối cùng…rnrnNgày thứ Hai, 7 tháng 10, 2013 từ 12 giờ đến 3 giờ 30 chiều…rnrnSá»± hiện diện quý báu của Qúy Vị sẽ giúp tang lá»… thêm phần ấm cúng,rnvà cùng dâng lời cầu nguyện cho Joseph Maria Tôn Thất Hoàng sá»›m hưởng nhan Thánh Chúa…rnrnChân thành cảm tạ..rnrnKính, thân,rnrnrnrnBMHrnWashington, D.C rnnnrn

Cao Pho Ton That Hoang
Cao Pho Ton That Hoang
rn

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!