Trung Tướng Tôn Thất Đính từ trần

Xin chuyển tin đến Qúy Vị, Quý NT và CH…rnrnĐược tin cá»±u Trung TÆ°á»›ng Tôn Thất Đính từ trần tại Bệnh Viện Kindred,rnthành phố Santa Ana, miền Nam California, Hoa Kỳ,rnvào lúc 2 giờ 25 phút chiều, thứ Năm, ngày 21 tháng 11 năm 2013.rnrnHưởng thượng thọ 87 tuổi.rnrnrnrnTTĐ.jpgrnrnrnrnBMHrnWashington, D.C

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!