Bữu Cúc Qua Đời Hưởng Thọ Gần 100 Tuổi

[Phân Ưu] Thông báo Hội Hoàng Tộc Triều Nguyễn !rnNovember 22, 2013 at 2:12amrnrnÔng nội tôi Bữu Cúc tu tại gia hơn 60 năm vừa mới qua đời tối nay tạo Orange County USA rnhưởng thọ gần 100 tuổi, nay xin kính thông báo đến Hoàng Tộc Triều Nguyễn.rnMọi chi tiết thăm viếng , thiệp tang lễ sẽ báo sau.rnrnKính báornrnTôi sẽ không có mặt ở Las Vegas tuần này, sẽ ở Orange County vào thứ 7 ngày 22 tháng 11 năm 2013rnCháu Đích TônrnBảo Phán (Alain Bảo)rnNay kính báo cùng Hoàng Tộc Triều NguyễnrnrnNovember 21 2013 nhằm 11:11pm giờ CalirnNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!