Tìm thấy 21 hài cốt quân nhân VNCH tại Thuận An, Huế

Theo nguồn tin trên trang mạng của Người Việt rnrnhttp://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=181146&zoneid=1#.Ut4BZGQo5WM

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!