Hội Thân-hữu Cố Đô Huế Vùng Hoa Thịnh Đốn Kỷ Niệm Tết Mậu Thân Năm Thứ 46

Theo nguồn tin của Há»™i Thân-hữu Cố Đô Huế Vùng Hoa Thịnh Đốn rnrn”Để còn “ăn Tết”… Mậu Thân, năm thứ 46.rn11:30 giờ Thứ Bảy 1 tháng 3, 2014, chung vá»›i Há»™i Cao Niên”rnrn trinh.nguyenmau@gmail.com

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!