Hội Hoàng Tộc Việt Nam Hải Ngoại Nam California Tổ Chức: Lễ Hiệp Kỵ Hoàng Đế Gia Long Và Các Vị Vua Triều Nguyễn

Theo nguồn tin trên trang mạng của Việt Báo rnrnhttp://vietbao.com/p113a218503/hoi-hoang-toc-viet-nam-hai-ngoai-nam-california-to-chuc-le-hiep-ky-hoang-de-gia-long-va-cac-vi-vua-trieu-nguyen

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!