Đồng Hương Vỹ Dạ Họp Mặt Tại 1452 S Hacienda St Anaheim, CA 92804 Lúc 10 Giờ Sáng Ngày Thứ Bảy 10 tháng 5 năm 2014

Đồng hương Vỹ Dạ, Huế, họp mặt rnrnNguyên Huy/Người Việtrnrnhttp://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=187445&zoneid=431#.U2e3xa1dWhg

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!