Buổi Ra Mắt Hai Tác Phẩm Của Bác Sĩ Nguyễn Hy Vọng Vùng Hoa Thịnh Ðốn

When: Saturday 04 October 2014 from 1400 until 1600rnLocation: Willston Multicultural Center, 6131 Willston Dr., Falls Church, VA 22044rnrnXin chuyển đến Qúy Vị, Quý NT và CH…rnrnBuổi ra mắt hai tác phẩm của Bác SÄ© Nguyá»…n Hy Vọng,rnngày Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014,rntại trụ sở Há»™i Người Việt Cao Niên Vùng HTĐ…rnrnXin Quý Vị xem ThÆ° mời dứơi đây để tường, ủng há»™ và tham dá»±.rnrnTrân trọng. rnrnBMHrnWashington, D.CrnnnrnrnnnrnTrân trọng kính mờirnrnQuý đồng hÆ°Æ¡ng, thân hữu, Ä‘oàn thể cá»™ng đồng, cÆ¡ quan truyền thông, đến dá»± buổi thuyết trình ngôn ngữ và văn hóa của Bác sÄ© Nguyá»…n Hy-Vọng, đến vá»›i chúng ta lúcrnrn2pm ngày Thứ Bảy 4 tháng 10, 2014rnrntại Há»™i Người Việt Cao Niên vùng HTĐrnrn6131 Willston Drive, Falls Church, VArnrnvá»›i 2 tác-phẩm đặc-sắc và khai phá :rnrn1/ Những nẻo đường tiếng Việt sẽ bật mí và lật đổ những thành kiến sai lầm về cái giọng ba miền, cái phát âm ba miền, cái quan niệm chuẩn giả tạo , cái quan niệm lệch lạc về tiếng Việt thống nhất, và mở đường cho má»™t hiểu biết má»›i lạ về ngữ pháp Việt, văn phạm Việt, nguồn gốc Việt, đánh tan cái hỏa mù bịp bợm về nguồn gốc Tàu .rnrn2/ TỪ ĐIỂN NGUá»’N GỐC TIẾNG VIỆT má»™t tác phẩm 33 năm “chấn Ä‘á»™ng” ngành từ Ä‘iển học quốc tế sẽ Ä‘em lại cho bạn đọc vô số những khám phá má»›i lạ, sững sờ và nhiều ngạc nhiên thích thú về nguồn gốc Đôngnam Á thật sá»± của tiếng Việt qua 275 ngàn tài liệu đồng nguyên của 57 tiếng nói anh em vá»›i tiếng Việt. Về tính cách khoa học của bá»™ từ Ä‘iển này, và những phát kiến tiền phong về ngữ nguyên học Việt, tác phẩm nghiên cứu bác học này đã nhận được sá»± bảo trợ danh dá»± của Đại thÆ° viện quốc gia Pháp tại Paris từ 7 năm qua và các lần ra mắt sách vừa qua đã rất thành công, được hưởng ứng nồng nhiệt tại Miền Tây.rnrnVài nét về tác-giả : Bác-sÄ© Nguyá»…n Hy-Vọng, sinh năm 1932 tại Huế, hành-nghề y-khoa tại Việt Nam từ 1958 đến 1975, và tại Hoa-kỳ từ 1978 đến 1997 . Ông từng dạy học tại trung-học Nguyá»…n Đình Chiểu, Pétrus-Ký, Chu Văn An, và biên-khảo nhiều về ngôn-ngữ và tá»±-Ä‘iển : Pháp Việt Đại Tá»± Điển (cùng vá»›i Đào Đăng Vỹ); Pháp Việt Tiểu Tá»± Điển; Việt Nam Bách Khoa Tá»± Điển, Tá»± Điển Nguồn Gốc Tiếng Việt; Những Nẻo Đường Tiếng Việt.rnrnTác-giả hiện Ä‘ang sống tại Tustin, CA.rnrnThích du-lịch, đời sống thiên-nhiên.rnrnL/l : Nguyá»…n Ngọc Bích (703) 971-9178rnrnNguyá»…n-mậu Trinh (301) 461-8490

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!