Ra Mắt 3 Tác Phẩm Của Nguyễn Ngọc Diệp Tại Vùng Hoa Thịnh Đốn Trong Ngày 25 tháng 10 năm 2014

Nhà văn Nguyá»…n Ngọc Diệp (vì học cùng lá»›p thời Quốc Học nên không quen gọi là … nhà văn)rnTốt-nghiệp Quốc Gia Hành Chánh, từng làm Phó-tỉnh-trưởng Quảng Trị, vùng giá»›i-tuyến.rnPhu-nhân là Giáo-sÆ° Nguyá»…n thị Dung, xuất-thân Đại-học SÆ°-phạm Huế, dạy trường Nguyá»…n Hoàng.rn(vì di-truyền, thị-giác kém dần đến mất hẳn, nhÆ°ng luôn theo ủng-há»™ chồng)rnTừ nÆ°Æ¡c Bỉ, bên Âu-châu, mà Æ°u-ái sang vùng mình để trình-diện vài ba đứa con tinh-thần (tổng-cọng cả chục lận) : Năm Tháng Còn Lại, Về Miền Nắng Ấm, Người Đàn Bà Lấp Lá»­ng.rnLúc 2 giờ ngày Thứ Bảy này, 24.rnTại trụ-sở Há»™i Người Việt Cao Niên, 6131 Willston Dr., Falls Chuch, VA 22044rn(cách Eden 3 block)rnrnNMTrinhrnrnChuyện trong nhà, ngày Thứ Bảy :rnrnrnChắc-chắn có : ra mắt 3 tác-phẩm của Nguyá»…n Ngọc Diệp, người Huế mình, dân Quốc Gia Hành Chánh, đến từ Bỉ-quốc (cá»±c-lạc-quốc-Ä‘á»™). vào 2 giờ chiều Thứ Bảy sắp đến.rnnnrn<img src="http://www.xuhue.com/e107_images/ThiepMoiNguyenNgocDiep251014.jpg"rn

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!