Bào đệ của CSVSQ Nguyễn Văn Lân, Hội trưởng Hội Võ Bị HTĐ và Phụ cận từ trần

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….rnrnĐể tường và tiện việc thăm hỏi, phân Æ°u..rnrnrnTrân trọng.rnrnrnrnBMHrnWashington, D.CrnrnrnrnrnrnrnPHÂN ƯUrnrnNHẬN ĐƯỢC HUNG TIN BÀO ĐỆ CỦA CSVSQ NGUYỄN VÄ‚N LÂN, K17rnTRƯỜNG VÕ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM, ĐƯƠNG KIM HỘI TRƯỞNGrnHỘI VÕ BỊ HOA THỊNH ĐỐN VÀ PHỤ CẬN LÀ ÔNG:rnrnNGUYỄN VÄ‚N VINHrn PHÁP DANH: NHUẬN CHÂUrnSINH NÄ‚M 1957, HƯỞNG DƯƠNG 58 TUá»”IrnrnĐÃ MÃN PHẦN NGÀY 11 THÁNG 11 NÄ‚M 2014rnLỄ AN TÁNG SẼ ĐƯỢC CỦ HÀNH VÀO NGÀY 16 THÁNG 11 NÄ‚M 2014rnTỨC NGÀY 24 THÁNG 9 NÄ‚M GIÁP NGỌ TẠI HUẾ VIỆT NAMrnrnTOÀN THỂ HỘI VIÊN,rnĐOÀN PHỤ Ná»® LÂM VIÊN VÀ THANH THIẾU NIÊN ĐA HIỆUrnTHUỘC HỘI VÕ BỊ HOA THỊNH ĐỐNrnrnXIN THÀNH KÍNH CHIA BUá»’N CÙNG ĐẠI GIA ĐÌNH CSVSQ HỘI TRƯỞNG NGUYỄN VÄ‚N LÂN. XIN CẦU NGUYỆN HƯƠNG LINHrnÔNG NGUYỄN VÄ‚N VINH PHÁP DANH NHUẬN CHÂUrnSỚM SIÊU THOÁT VỂ CÕI VĨNH HẰNG.rnrnrnCSVSQ LẠI ĐÌNH ĐÁN K18rnBAN TRUYỀN THÔNG HỘI VB- HTĐ

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!