MUA TƯỢNG ĐỨC MẸ HỔ TRỢ ĐẠI CHỦNG VIỆN XUÂN BÍCH HUẾ

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của Giáo Xứ Mẹ Việt NamrnrnĐại Chủng Viện Xuân Bích Huế gửi một số tượng Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu trên vai để bán giúp cho Đại Chủng Viện. Đại Chủng Viện Huế giáo dục và huấn luyện linh mục cho cả ba Giáo Phận là Huế, Đà Nẵng, và Kontum (Huế và Kontum là hai giáo phận nghèo). Các tượng này có tượng mẫu Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu trên vai vốn được đặt và tôn kính ở Tiểu Chủng Viện Hoan Thiện Huế. Tượng được ĐHY Nguyễn Văn Thuận đặc biệt yêu mến và sùng kính trong thời gian ngài trông coi Tiểu Chủng Viện. Sau 1975 khi nhà nước cộng sản cưỡng chiếm Tiểu Chủng Viện, tượng Đức Mẹ để bảo tồn theo ước nguyện trước đó của ĐHY Thuận đã được đưa về đặt và tôn kính ở Đại Chủng Viện Xuân Bích Huế. Xin anh chị em quảng đại mua ủng hộ (các tượng được bàyrnbán ở lối ra vào nhà thờ).

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!