Ngày đầu năm mới 2015, nhiều du khách đến Huế qua Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

https://www.thuathienhue.gov.vn/PortalNews/Detail/22686/Ngay_dau_nam_moi_2015_nhieu_du_khach_den_Hue_qua_Cang_hang_khong_quoc_te_Phu_Bai.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!