Từ 01/3/2015 mã vùng điện thoại cố định của tỉnh Thừa Thiên Huế là 234

https://www.thuathienhue.gov.vn/PortalNews/Detail/22707/Tu_0132015_ma_vung_dien_thoai_co_dinh_cua_tinh_Thua_Thien_Hue_la_234.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *