lá»… “Tưởng Niệm Nạn Nhân bị CS sát hại trong biến cố Mậu Thân”

SOURCE: Đồng-hÆ°Æ¡ng Thân-hữu Cố Đô Huếrnrnrn57 năm, từ 1968 lận, nhÆ°ng không bao giờ quên.rnChúng ta sẽ làm lá»… “Tưởng Niệm Nạn Nhân bị CS sát hại trong biến cố Mậu Thân”rnNgày Chủ Nhật 15 tháng 3, 2015 tại Willston Center.rn6131 Willston Dr., Falls Church, VA 22044.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *