Hội Đồng-hương Thân-hữu Cố Đô Huế Lễ Tưởng Niệm 47 Năm Tết Mậu Thân 1968

ThÆ°a Quý Bà Con Đồng-hÆ°Æ¡ng Thân-hữu Cố Đô Huế :rnrnBiết noái gì đây … vá»›i những xúc-Ä‘á»™ng của 47 năm trÆ°á»›c ?rnXin mời, cùng chia xẻ (nhờ nhắn giùm bà con không nhận email) :rn1pm Chủ-nhật 15 tháng 3, 2015, tức là ngày 25 tháng Giêng, Ất Mùi.rnNhá»› ngày 25 tháng Giêng năm Mậu Thân 1968.rnNgười sống vui mừng thấy màu vàng lại phất-phá»›i trên Cá»™t Cờ.rnThắp thêm nén hÆ°Æ¡ng lòng, cảm-tạ ông bà, đã không có dịp tiá»…n Ä‘Æ°a.rnMá»™t số đã phát tang, nhiều gia-đình nuôi chút hy-vọng người thân còn đâu đó.rnCó khi cả năm trời, hay không bao giờ biết chắc số-phận -xÆ°Æ¡ng cốt lẫn lá»™n dÆ°á»›i hầm hố kia.rnHay nÆ¡i chốn nào !rnChúng ta sẽ tụ về má»™t mái, 6131 Willson Dr., Falls Church, VA 22044.rn(lối vào trụ-sở Há»™i Cao Niên, ngay từng parking lot)rn** con nhỏ phải chứng-kiến cảnh gia-đình bị bắn chết.rn** người con gái thay cha “trình-diện” rồi không về, vần thÆ¡ trinh còn viết dở.rn** những nấm mồ lấp vá»™i nÆ¡i sân trường.rn** tấm lòng bác-ái được trả Æ¡n bằng báng súng.rn** tiếng nổ trong đêm khởi đầu chuyện chiếc cầu đã gãy.rnHai mÆ°Æ¡i năm làm tuổi trẻ, xin má»™t lần xích lại … xem mất còn những ai.rn https://www.youtube.com/watch?v=YpoEIoUxwc4rnrnrnNMTrinhrnnnrn

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!