Phân Ưu‏ Giáo-sư Đặng Ngọc Ấn

ThÆ°a Quý Bà Con Thân Hữu Cố Đô Huế :rnrn Bàng-hoàng hay tin Giáo-sÆ° Đặng Ngọc Ấn, pháp-danh Nguyên Tâm vừa nhẹ nhàng ra Ä‘i lúc 7 giờ chiều ngày Thứ Hai 6 tháng 4 năm 2015, tức là ngày 18 tháng Hai năm Ất Mùi tại Virginia, hưởng dÆ°Æ¡ng 80 tuổi.rnrn Gia-đình “Thân Hữu Cố Đô Huế” xin thành-thật chia buồn cùng bà Phan thị Quyên và các cháu.rnrn Nguyện-cầu hÆ°Æ¡ng-linh Nguyên Tâm vãng sanh Cá»±c-lạc-quốc.rnrn Thầy Ấn dạy trường Đồng Khánh má»™t thời-gian ngắn, rồi đến Võ Tánh, Trần HÆ°ng Đạo, Bùi Thị Xuân, Bồ Đề, Minh Đức, Chiến-tranh Chính-trị, nhÆ°ng đâu đâu cÅ©ng để lại nhiều cảm-tình, hình ảnh đẹp nÆ¡i học trò của mình.rnrn Viếng tang ngày mai, Thứ TÆ° từ 11:30 đến 13:30 tại nhà quàn Money&King số 171 Maple Ave W., Vienna, VA 22180.rnnnrnrn

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!