Thông Báo Họp Mặt Đại Học Huế 2015

Thông BáornHỌP MẶT ĐẠI HỌC HUẾ 2015rn rnMột cuộc họp mặt gia đình Đại Học Huế sẽ được tổ chức ngày 2-8-2015 (từ 11AM đến 3:30PM) để tạo cơ hội cho quý Thầy Cô và cựu sinh viên Đại Học Huế từ trước 1975 gặp gỡ và hàn huyên. Cuộc hội ngộ nầy sẽ được tổ chức tại một trong những nhà hàng thanh lịch nhất tại Nam California, đó là:rn rn Grand Garden Restaurantrn 8894 Bolsa Avenuern Westminster, CA 92683rn Tel.: 714-893-1200rn rnNgoài cuộc họp mặt toàn Viện, hai trường Y Khoa và Sư Phạm sẽ có các cuộc họp riêng trong ngày 1-8-2015 tại Nam California và các Khoa khác cũng sẽ tùy nghi tổ chức Họp Mặt riêng trong ngày hôm trước. Lệ phí tham dự là 40 Dolars cho các cựu sinh v