Thông Báo Họp Mặt Đại Học Huế 2015

Thông BáornHỌP MẶT ĐẠI HỌC HUẾ 2015rn rnMột cuộc họp mặt gia đình Đại Học Huế sẽ được tổ chức ngày 2-8-2015 (từ 11AM đến 3:30PM) để tạo cơ hội cho quý Thầy Cô và cựu sinh viên Đại Học Huế từ trước 1975 gặp gỡ và hàn huyên. Cuộc hội ngộ nầy sẽ được tổ chức tại một trong những nhà hàng thanh lịch nhất tại Nam California, đó là:rn rn Grand Garden Restaurantrn 8894 Bolsa Avenuern Westminster, CA 92683rn Tel.: 714-893-1200rn rnNgoài cuộc họp mặt toàn Viện, hai trường Y Khoa và Sư Phạm sẽ có các cuộc họp riêng trong ngày 1-8-2015 tại Nam California và các Khoa khác cũng sẽ tùy nghi tổ chức Họp Mặt riêng trong ngày hôm trước. Lệ phí tham dự là 40 Dolars cho các cựu sinh viên Đại Học Huế. Quý vị Giáo Sư là khách mời của Ban Tổ Chức.rn rnKính xin quý vị liên lạc và ghi danh qua Email: hopmatdaihochue2015@gmail.comrn rnQuý vị cần biết thêm chi tiết, xin vui lòng tiếp xúc ban Liên Lạc:rn rnY Khoa: Đoàn Yến: 818-247-9071, Châu Lam Sơn: 407-948-8328 rnVõ Văn Cầu: 714-898-1375 và Hồ Đăng Thuận: 310-802-9072rnSư Phạm: Nguyễn Văn Lâu: 408-251-7071, Ngô Văn Bằng: 408-586-9182,rnNguyễn Châu: 408-439-0710, Bùi Bích Hà: 714-657-9970. Nguyễn Văn Mỹ:rn949-756-1226.rnVăn Khoa: Nguyễn Thị Cẩm: 949-636-9726, Lê Đình Cai: 408-363-1448,rnLê Văn Phước: 408-238-2480, Trần Quý Phiệt: 281-589-9353.rnKhoa Học: Nguyễn Diên: 408-972-9877, Nguyễn Thanh Trang: 858-837-2152rnLuật Khoa: Dương Diên Nghị: 408-272-6889 và Nguyễn An Nhànrn(858) 212-8164.rn rnBan Tổ Chức đã được sắp xếp như sau:rn Trưởng Ban: Nguyễn Thanh Trangrn Phụ Tá T.B.: Đoàn Yến và Nguyễn Văn Lâurn Vận Động Tài Chánh: Võ Văn Cầurn Giao Tế: Bùi Bích Hà và Nguyễn An Nhànrn Thư Ký: Hồ Đăng Thuậnrn Thủ Quỹ: Nguyễn Thị Cẩmrn rnThư Mời và Chương Trình sẽ được Ban Tổ Chức gởi đến quý vị sau.rn rnKính nhờ quý vị vui lòng chuyển bản tin nầy đến tất cả quý vị Giáo Sư và cựu sinh viên Đại Học Huế. Đặc biệt, nếu quý vị biết được địa chỉ và điện thoại của các Giáo Sư, xin báo cho Ban Tổ Chức biết để gởi Thiệp Mời.

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!